EDUKACIJA

Radionice:

Zagreb, Hrvatska (lipanj/jun – listopad/oktobar 2015.)

Sudionici radionice će propitivati povezanost zajednice i spomenika kroz etnografsko praćenje javnih komemorativnih praksama na spomenicima s područja grada Zagreba. Radionica je namijenjena studentima diplomskog studija etnologije i kulturne antropologije, a vodi je SF:iusa u suradnji s dr.sc Sanjom Potkonjak i dr.sc. Nevenom Škrbić Alempijević s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Rezultati istraživanja bit će objavljeni u posebnoj publikaciji.

Niš, Srbija (rujan/septembar 2015.)

Sudionici ove trodnevne radionice obilaskom relevantnih lokaliteta (spomenika na Bubnju, nove postavke logora Crveni krst, te obližnjih spomenika Bogdana Bogdanovića u Knjaževcu i Leskovcu) upoznat će se s Docomomo International metodologijom klasifikacije objekata i diskutirati o odgovarajućem načinu dokumentiranja memorijalnih cjelina i pojedinačnih spomenika. Radionica je namijenjena studentima preddiplomskih i diplomskih studija, a vodit će je samostalna istraživačica Dubravka Sekulić u suradnji s timom Grupe Arhitekata.
Izvještaj s radionice

Dubrovnik, Hrvatska (lipanj/jun 2016.)

Kroz radionicu će se nastojati osmisliti nerevizionističke strategije valorizacije i očuvanja baštine NOB-a koje uzimaju u obzir današnje potrebe i mogućnosti u kulturi. Prakse zaštite spomeničke baštine NOB-a bit će obrađene u pet tema: 1. valorizacija i promocija (modaliteti/mehanizmi, trenutno stanje, buduće vizije ); 2. policy making  -legislativna pitanja; 3. strategije očuvanja; 4. konzervatorske prakse; 5. teorija i etika. Radionica je namijenjena studentima preddiplomskog studija, a vodit će voditi dr. sc. Sandra Uskoković, Sveučilište u Dubrovniku u suradnji sa SF:iusom. Studenti će za svoje sudjelovanje dobiti ECTS bodove.

Informacije o prijavama naknadno.

Ljubljana, Slovenija (listopad/oktobar 2016.)

Radionica se bavi propitivanjem stanja partizanskih spomenika u Sloveniji s usporednom analizom stanja u drugim zemljama slijednicama SFRJ. U sklopu programa sudionici će obići sve relevantne lokalitete u blizini Ljubljane. Radionica je namijenjena studentima diplomskog studija, a vodit će je tim Moderne Galerije. 

Sarajevo, BiH  (veljača/februar 2017.)

Radionica se bavi  muzealizacijom i memorijalizacijom socijalizma danas uz obilazak Historijskog muzeja BiH. Namijenjena je studentima, a vodit će je tim Historijskog muzeja BiH.