IZVEŠTAJ Radionica Neprimereni spomenici Niš 2015

LESKOVAC
Polaznici radionice u Spomen parku Leskovac autora Bogdana Bogdanovića.

U Nišu je u periodu od 24.-27. septembra održana radionica projekta Neprimereni spomenici, koja se bavila metodologijama dokumentovanja i inventarizacije na primeru spomenika NOB-e u bivšoj Jugoslaviji.

Prvog dana radionice organizovan je obilazak lokacija u Nišu, relevantnih za projekat i radionicu: spomen park Bubanj i Muzej logor Crveni krst. Polaznici su obišli i Ćele kulu i Nišku tvrđavu.

Drugog dana radionice učesnicima se obratio Zoran Čemerikić, sekretar Društva arhitekata Niša, u čijim je prostorijama i organizovan program radionice, a koji je predstavio knjigu Savremena arhitektura Niša 1946-1966. Zatim je komentar stanja u kojem se nalaze objekti iz perioda modernizma dao Miodrag Anđelković, akademski slikar i saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu. Tokom popodnevne sesije je prezentovan projekat Neprimereni spomenici (Jelena Grbić), a zatim metodologija izrade evidencionih kartona Docomomo (Jelica Jovanović), a dat je pregled i poređenje sa metodologijama koje su korišćene u Beču i Brnu za evidentiranje posleratne moderne, kao i u Kairu, za potrebe UNESCO-URHC projekta. Zatim su studenti pristupili popunjavanju kartona za odabrane objekte, te se nakon toga razvila živa diskusija o ovim pristupima, načinu sistematizacije i prikazivanja građe, te učinkovitosti ovih metodologija. Dan je završen predavanjem Dubravke Sekulić (ETH Zurich, Institute for the History and Theory of the Architecture) o fenomenu Spomenik(s) u današnjoj popularnoj kulturi i njegovim posledicama.

Treći dan radionice je održan pod mentorstvom MA Nenada Lajbenšpergera (Republički zavod za zaštitu spomenika kulture) posvećen službi zaštite i proceduri valorizacije i kategorizacije spomenika kulture u Republici Srbiji, prema važećem Zakonu o kulturnim dobrima. Zatim je prezentovan projekat Ljubljanski proces II, rehabilitacija našeg zajedničkog nasleđa i njegova metodologija izrade dokumentacije na primeru Spomen kompleksa Kadinjača.

Četvrtog dana je organizovan izlet do Leskovca, gde su polaznici imali prilike da vide Spomen park koji je projektovao arhitekta Bogdan Bogdanović i zgradu Leskovačkog sajma (autori Milorad Cvetić i Edmond Balgač).

U radionici je učestvovalo 18 polaznika iz 5 zemalja bivše Jugoslavije: iz Srbije 6, iz Bosne i Hercegovine 5, iz Hrvatske 4, iz Slovenije 2 i iz Crne Gore 1. Polaznici su bili sa različitih studijskih programa: arhitekture, pejzažne arhitekture, istorije umetnosti, bibliotekarstva, istorije, likovnih umetnosti, konzervacije i restauracije, etnologije i kulturne antropologije, sociologije, kuturoloških studija i kulturnog menadžmenta.