OKRUGLI STO “Od revizionizma do revalorizacije – gde je danas mesto spomenika NOB-e i Revolucije u javnom diskursu Srbije?”

OKRUGLI STO “Od revizionizma do revalorizacije – gde je danas mesto spomenika NOB-e i Revolucije u javnom diskursu Srbije?”
Muzej Jugoslavije, Botićeva 6, Beograd
6. jun 2017. godine u 18:00 h

UČESNICI:
Dr Olga Manojlović Pintar, istoričar, Institut za noviju istoriju Srbije
Nenad Lajbenšperger, istoričar, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Antun Sevšek, arhitekta, Zagreb
Damir Gamulin, dizajner, Zagreb
Moderacija: Dr Vladana Putnik, istoričar umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Uvid u stanje spomeničke baštine posvećene NOB-i i Revoluciji u Srbiji pokazuje širok spektar i negativnih i pozitivnih pojava. Vandalizam, propadanje, ali i primeri obnove i dobrog održavanja, mogu se naći širom zemlje, što pokreće niz tema u vezi sa odnosom prema spomenicima, muzejima i muzejskim postavkama do sada i pitanje njihove budućnosti. Pojava novih aktera, pojava novih – često disonantnih – glasova dovodi do pitanja na koji način čuvati ovu baštinu, da li je moguće postići širi društveni konsenzus o njoj i da li je moguće uključiti javnost u ove procese. Zbog velikog broja ovih memorijala, specifičnog pravnog statusa i promene ideološke paradigme, već dugo se govori o revalorizaciji i uređenju procedura o staranju nad njima. Učesnici okruglog stola će izneti mišljenje na osnovu svog obimnog istraživačkog i terenskog iskustva, odnosno iskustva sa konkursima, te projektovanjem/dizajniranjem i realizacijom muzejskih postavki.

Organizacija: Grupa arhitekata – platforma Neprimereni spomenici

Partneri na projektu su udruženja Grupa arhitekata (Beograd) i SF:ius – Socijalni rub: zanimljive neispričane priče (Zagreb), Moderna galerija (Ljubljana), Historijski muzej BIH (Sarajevo), Levičarski pokret Solidarnost (Skoplje) i KUD Anarhiv (Ljubljana).

Projekat Neprimereni spomenici podržali su: Balkan Arts and Culture Fund – BAC, koji je finansiran od strane Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – SDC i Evropske fondacije za kulturu – ECF, Allianz Kulturstiftung for Europe, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Slovenije, Fondacija Kultura Nova.