Otvaranje izložbe “Po poteh revolucije” u Ljubljani

habicht
Tanja Lažetić z Dejan Habicht, Pot spominov in tovarištva (PST, 100 fotografij, 2001; Ni spominov, ni tovarištva, 2006, video, 5′; Spominski kamni, 94 fotografij , 2008; Rdeče zvezde, fotografije in besedilo, 2008)

Moderna Galerija, Ljubljana, 18.6.2016. – 28.6.2016. 

Uvajanje memorialnega turizma kot segmenta turistične ponudbe socialistične Jugoslavije je do današnjih dni neraziskan pojav povojnega razvoja jugoslovanskega turizma, ki je vsekakor vplival na odzivanje na spomeniško in drugo dediščino oziroma na njene umetniške, arhitekturne in urbanistične dosežke. Vpeljava spomenikov in spominskih obeležij narodnoosvobodilnega boja kot turističnih produktov in posledična komercializacija simbolne in zgodovinsko-politične razsežnosti spomeniške dediščine narodnoosvobodilnega boja je vplivala na mehanizme spomeniške zaščite in upravljanja z že obstoječo spomeniško dediščino ter na koncepte prihodnjih spomenikov narodnoosvobodilnemu boju, prav tako tudi na načine njihovega financiranja. Izraz »memorialni turizem« je treba vzeti z zadržkom, saj poudarja komercialno funkcijo kot glavno potezo spomeniških lokalitet in objektov, posvečenih osvobodilnemu boju v socialistični Jugoslaviji, s čimer se zanemarja kompleksnost zgodovinsko-političnega ozadja in simbolnih ter družbenopolitičnih funkcij teh spominskih obeležij. Umetniki, ki so se priključili pričujoči razstavi, izpostavljajo vse plati tako ožjega kot širšega spektra problematike ukvarjanja z nekoč skupno dediščino. Od socializma in kapitalizma, revizionizma, pozabe in/ali prisile spominjanja, pa vse do na videz tako preprostih reči, kot so ogledovanje, potovanje, neznosno čakanje itn. Razstava je bila doslej na ogled že v Zagrebu, Sarajevu, Kraljevu in Beogradu. Gre za prvi ali uvodni rezultat skupne aktivnosti članov mednarodne platforme Neprimerni spomeniki in njenih zunanjih sodelavcev.

_______________________________________

Dveletni mednarodni projekt Neprimerni spomeniki se bo zaključil leta 2017 z razstavo, posvečeno slovenskim spomenikom narodnoosvobodilnemu boju, ki jo bo Moderna galerija pripravila skupaj s študenti Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani.

_______________________________________

Koncept: Lana Lovrenčić, Milan Rakita

Organizacija prenosa: Marko Jenko

Raziskovalci: Tamara Buble (SF:ius), Barbara Drole, Jelena Grbić (GA), Elma Hodžić (HM BiH), Marko Jenko (MG+MSUM), Goran Janev (Levičarski Pokret Solidarnost, Skopje), Jelica Jovanović (GA), Mateja Kuka (SF:ius), Nenad Lajbenšperger, Nikola Puharić (SF:ius), Vladana Putnik

Sodelujoči umetniki: Dušica Dražić (http://www.dusicadrazic.com), Igor Grubić, Dejan Habicht, Siniša Labrović, Tanja Lažetić (http://www.lazetic.si)

Zahvala: Dejan Habicht, Janez Kramžar, Tanja Lažetić, Borko Radešček, Martina Vovk

Oblikovanje: Oleg Šuran

Projektni partnerji: SF:ius – Socijalni rub: zanimljive neispričane priče (Zagreb), Grupa arhitekata (Beograd), Moderna galerija MG+MSUM (Ljubljana), Historijski muzej BiH (Sarajevo)