Otvoren poziv za prikupljanje fotografija za izložbu “Putevima Revolucije”

Regionalna platforma “Neprimjereni spomenici – Inappropriate Monuments” otvara poziv za prikupljanje fotografija iz osobnih arhiva na temu turizam i spomenici NOB-e.

Regionalna platforma “Neprimjereni spomenici – Inappropriate Monuments” nastala je kako bi se uspostavio okvir za dugoročnu suradnju partnerskih organizacija iz država s područja bivše Jugoslavije koje svojim radom problematiziraju pitanja revalorizacije i zaštite spomeničke baštine NOB-a. Platforma je namijenjena povezivanju institucija i nezavisnih organizacija, jačanju njihovih kapaciteta i distribuciji rezultata istraživanja u svrhu zagovaranja uređene međudržavne strategije prema baštini NOB-e.

Spomeničku baštinu NOB-e promatramo kao proizvod složenih ekonomsko-političkih procesa izgradnje i raspada SFRJ. Značenje koje oni komuniciraju, kao i njihovu memorijalnu i estetsku vrijednost također razumijemo u bliskom odnosu s recentnom političkom prošlošću tj. neraskidivo povezane sa procesima tranzicije na području bivše Jugoslavije. Ovakav pristup omogućava nam jasan odmak od estetizacije spomenika, njihove fetišizacije kao i nostalgije za minulim vremenima te je temelj za revalorizaciju i zaštitu ove spomeničke baštine.

Članovi platforme su SF:ius (HR), Moderna galerija Ljubljana (SLO), Centar za savremenu umjetnost Sarajevo (SCCA/pro.ba, BIH), Historijski muzej Bosne i Hercegovine (BIH), Grupa arhitekata (SRB) i Muzej istorije Jugoslavije (SRB).

Izložba će prikazivati u kojoj mjeri i na koji način su se spomenici NOB-e koristili u turističke i izletničke svrhe, a će biti postavljena u Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Beogradu i Kraljevu. Gradnja i život spomenika i spomen-područja kontekstualizirat će se unutar projekta modernizacije socijalističke Jugoslavije. Fotografije iz osobnih arhiva koje prikupljamo ovim pozivom poslužit će u rekonstrukciji odnosa prema spomenicima u svakodnevnom životu – obiteljskim druženjima i turističkim putovanjima. Za izložbu su nam potrebne privatne fotografije s izleta i/li putovanja na kojima se vide partizanski spomenici. Na fotografijama mogu, ali i ne moraju biti vidljivi ljudi. Fotografije možete na navedeni kontakt poslati do nedjelje 11.10. 2015. Ukoliko fotografije nisu u digitalnom obliku, projektni tim omogućit će njihovu digitalizaciju.

Kontakt: info@inappropriatemonuments.org