OTVORENI POZIV Radionica Neprimereni spomenici Niš 2015

Rok za prijave: 18. septembar 2015.
Termin održavanja radionice: 24.-27. septembar 2015

Organizator_ Grupa arhitekata (BG, SRB)
Podrška _ Balkans Arts and Culture Fund (BAC)

2014-07-27-LSA-bubanj
Dizajn: Sonja Bajić


TEMA

Metodologija dokumentovanja i inventarizacije spomenika

PROGRAM

Međunarodna radionica na temu metodologije formiranja dokumentacionih dosijea (fiše), uključuje i obilazak relevantnih lokaliteta u blizini Niša. Participanti će učiti o izradi dosijea za potrebe istraživačkog projekta o memorijalima NOB-e, a na osnovu međunarodno prepoznatih metodologija DOCOMOMO i Ljubljanskog procesa. Mentori su Dubravka Sekulić, arhitekta i Nenad Lajbenšperger, istoričar. Polaznici će posetiti memorijal Bubanj, bivši koncentracioni logor Crveni krst i memorijal u Leskovcu. Program podržava multidisciplinarnu međunarodnu saradnju, u svrhu implementacije i monitoringa projekata zaštite u lokalnim, regionalnim i evropskim okvirima.

Radionica “Neprimerenih spomenika” će početi u četvrtak, 24. septembra i trajaće do nedelje 27. septembra 2015. godine. Radni dan počinje u 10:00h i traje do 19:00h (uključujući i jednočasovnu pauzu za ručak). Program radionice uključuje tri radna dana i studijsko putovanje četvrtog dana. Organizatori će obezbediti detaljnu potvrdu o učešću, u svrhu dobijanja ECTS kredita.

Zvanični jezik: srpski (B/H/S) i engleski.

PRIJAVE

Pozivamo međunarodne učesnike: profesionalce i studente (pejzažne) arhitekture, urbanizma, tehnologije, umetnosti, arhitektonske konzervacije, istorije umetnosti i arhitekture, istorije i srodnih disciplina.

TROŠKOVI I KOTIZACIJA

Za učesnike iz regiona bivše SFRJ – Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Makedonije:
Učesnici iz regiona ne plaćaju kotizaciju. Troškovi kotizacije, radnog materijala, smeštaja, ishrane (doručak i ručak) i putnih troškova (autobuska, vozna karta i sl.) u okviru regiona će biti pokriveni od strane organizatora.

Za rezidente drugih zemalja:
Kotizacija iznosi 100 evra, a uključuje troškove radionica i predavanja, radni materijal, izlet, smeštaj i ishrana (doručak i ručak). Obezbeđen je smeštaj u blizini (hostel – dorm). Kotizacija ne uključuje troškove putovanja do/od Niša.

S obzirom angažovani karakter radionice, naša je preporuka da donese svoj laptop. Internet konekcija će biti obezbeđena od strane organizatora. Instalacija potrebnog (besplatnog) softvera će biti saopštena blagovremeno.

PRIJAVA

Prijava treba da sadrži:

– popunjen onlajn aplikacioni formular (pristup na link);
– Kratku biografiju, poslatu putem e-maila (2 A4 stranice maksimalno).
– Motivaciono pismo, poslatu putem e-maila (2 A4 stranice maksimalno).

Zamena subvencije za novac nije moguća.

Molimo Vas da pošaljete dokumentaciju na e-mail grupaarhitekata@gmail.com ili info@grupaarhitekata.org

Rok za podnošenje prijava je 18. septembar 2015. godine.