OTVORENI POZIV Radionica o memorijalizaciji ustaških logora

Udruga SF:ius – Socijalni rub: zanimljive neispričane priče poziva studente i studentice preddiplomskih i diplomskih studija povijesti umjetnosti, muzeologije, arhitekture, krajobrazne arhitekture, dizajna, likovnih umjetnosti i srodnih disciplina na prijavu za sudjelovanje u radionici o problemima i konceptima spomeničkog obilježavanja ustaških koncentracijskih logora. Studenti i studentice će kroz terenski rad i samostalno istraživanje u okviru radionice imati priliku i predložiti konkretnu ideju osmišljavanja načina memorijalizacije logorskih kompleksa. Predviđeno razdoblje trajanja radionice je zimski semestar ak. god. 2017/2018, a studenti će svoje finalne radove izložiti na završnoj izložbi u veljači 2018.

Na radionici koja će se tijekom zimskog semestra akademske godine 2017./2018. provesti u suradnji s dr. sc. Josipom Lulić, višom asistenticom pri Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Helenom Stublić, višom asistenticom  Katedre za muzeologiju pri Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, studenti i studentice navedenih disciplina imat će priliku naučiti više o navedenim temama i osmisliti muzeološke koncepte za odabrane komplekse koncentracijskih logora u Hrvatskoj.

Na radionici će se studentima predstaviti kulturološki i politički kontekst muzealizacije događaja iz NOB-a i Drugog svjetskog rata, procesa koji je započeo u vrijeme SFRJ, te će se kritički razmotriti uvjeti njihovog muzeološkog kontinuiteta. Ključne točke u vremenu kojima će se studentima pružiti uvid u taj proces su formiranje muzejȃ narodne revolucije, masovno formiranje spomen-područja 1970-ih, rasformiravanje istih 1990-ih, te muzeološke koncepcije novijeg datuma.

Radionica se provodi u sklopu regionalne platforme (Ne)primjereni spomenici/(In)appropriate Monuments koja uspostavlja okvir za dugoročnu suradnju organizacija s područja EU i zapadnog Balkana koje se bave revalorizacijom i zaštitom antifašističkog nasljeđa i spomeničke baštine vezane uz NOB. Članice platforme su SF:ius – Socijalni rub: zanimljive neispričane priče (Zagreb), Grupa arhitekata (Beograd), Historijski muzej BiH (Sarajevo), Moderna galerija (Ljubljana), Solidarnost (Skopje) i KUD Anarhiv (Ljubljana).

Studente molimo da prijavu pošalju u formi motivacijskog pisma (najviše karticu teksta) najkasnije do 15. lipnja 2017. Rezultati će biti objavljeni 30. lipnja 2017.

Kontakt: sfius@sfius.org

Financijska podrška:
Zaklada Kultura Nova

Slika: Inv. br. 15659, Okovi iskovani u mehaničarskoj radionici jasenovačkog koncentracionog logora za “neposlušne logoraše”. B-87573, izvor: znaci.net