PLATFORMA

Regionalna platforma Neprimjereni spomenici / Inappropriate Monuments nastala je radi uspostavljanja okvira za dugoročnu suradnju organizacija s područja EU i zapadnog Balkana koje se bave revalorizacijom i zaštitom antifašističkog nasljeđa i spomeničke baštine vezane uz NOB. Članice platforme su: Grupa arhitekata (GA), Beograd; Historijski muzej BiH, Sarajevo; Moderna galerija (MG+MSUM), Ljubljana; Socijalni rub: zanimljive i neispričane priče (SF:ius), Zagreb.

Raspadom Jugoslavije interes za tu baštinu praktički je nestao, a status spomenika postao je predmetom polemike i metom revizija. Zaštita je neadekvatna, ne postoje jasni i razrađeni kriteriji obnove i strategije revalorizacije. Mnogi su spomenici djelomično ili trajno uništeni, a drugi su zanemareni i prepušteni propadanju. Istraživanja nastala u zemljama sljednicama neintegrirana su i slabo dostupna, a nikada nije izrađeni niti cjeloviti registar spomenika. Dosadašnje inicijative usmjerene na zaštitu spomeničke baštine NOB-a uglavnom nastaju van službenih kanala kao inicijative pojedinaca te se suočavaju s brojnim poteškoćama iz kojih se izdvajaju njihova nedorečenost i nezainteresiranost zakonodavaca da ih podrži.

Ciljevi plaftorme su povezivanje institucija i nezavisnih organizacija u svrhu jačanja njihovih kapaciteta te distribucija rezultata istraživačkih projekata u svrhu zagovaranja uređene međudržavne strategije prema antifašističkoj baštini. Kroz aktivnosti koje provodi plaftorma poput istraživanja i mapiranja spomeničke baštine, intervjuiranja osoba i predstavnika institucija zaduženih za njeno postavljanje i održavanje, održavanja radionica za studente, stručnih konferencija, izložbi i umjetničkih konferencija, propituju se ekonomski, politički i ideološki uvjeti nastanka spomenika, spomeničkih cjelina i memorijalnih kompleksa te njihova današnja recepcija i uvjeti u kojima se ona pojavljuje. Uzimajući u obzir rastući interes i fetišizaciju spomenika NOB-a u zapadnim zemljama i socijalističke baštine općenito, platforma traga za mogućim modelima revitalizacije i načinima upravljanja. Kroz komparativnu analizu stanja na području Jugoslavije, platforma nastoji povući paralele između tranzicijskog puta zemalja članica bivše države i tretmana spomeničke baštine vezane uz NOB i antifašističku borbu te ukazati na to da se ti procesi mogu razjasniti samo integralnim istraživanjima.

Web-portal inapropriatemonuments.org zamišljen je kao on-line baza o djelovanju platforme i njezinih članica te virtualni arhiv dokumenata i fotografija.